Empresas de Jardinería en Girona

✅ Contacta con las mejores empresas de jardinería de Girona.  Este listado muestra 115 empresas en Girona

Lee las opiniones y  Este listado muestra 115 empresas en Girona

Pide presupuestos sin compromiso para contratar al mejor jardinero o proveedor de plantas y accesorios de jardinería en Girona. Este listado muestra 115 empresas en Girona

Ver más

Girona

Buscar empresas en...

Todos los servicios

Últimas recomendaciones en Girona

Encuentra empresas en

Últimos presupuestos enviados a empresas en Girona

para cesped en rollo natural

tengo averiada una bomba espa prima 15 4M, creo que es el circuito electronico pues el compartimento donde se ubica se ha llenado de agua y se ha mojado. ¿donde puedo llevarla a reparar o donde puedo comprar otro circuito electrico? Gracias

Hola soc un noi de 18 anys, porto dos anys fent de jardiner a una escola taller, m' estic treient el curs basic d' aplicador i manipulador de fitosanitaris. M' agradaria treballar de jardiner. Soc de Tordera i tinc coche propi. Espero resposta, gracies per la vostra atenció.

Com administradors de finques sol·licitem visita per tal de demanar pressupost de comunitat

Buenas Tardes, Les quería consultar si alquilan carretillas fumigadoras en Sevilla. Si es así, me pueden enviar tarificacion e imagen. Espero su respuesta. Un cordial saludo.

HOLA ESTOY INTERESANDO SI TIENE ABIES EXCELSAS DE 3,50-4,00 ALTURA EL MACETA DOS UNIDADES SI ME PUEDE DECIR EL PRECIO UN SALUDO.

necessitaria pressupost per podar una tanca de canyes.

(Bona tarda, necessitaria saber si teniu boixos piramidals entre 50 i 80 cmts d'altura, que estiguin amb test i que hagin passat l'hivern, si en teniu en necessitaria 5 i també voldria saber el preu per unitat. El motiu d'aquest mail és que tinc que venir des de Girona i abans de venir vull assegurar-me que en teniu per poder-los veure. Gràcies

Necesitaria saber si privados pueden ir a comprar productos

Necesito un presupuesto de jardineria para segar un terreno i arreglar laterales

tengo un jardín de 38 metros cuadrados, siendo tipo l. muy facil de hecer. necesito presupuesto por m2 con el césped artificial de niver 2 o 3 gracias

Buenos Días: A continuación les adjunto una oferta para la cual necesitamos presupuesto para una obra en la localidad de Tarragona. Aun no conocemos todos las características que necesitamos Con lo cual necesitamos un precio en función a las características que se conocen. Las demás se discutirían más adelante a la hora de realizar el pedido. Te copio a continuación la descripción dada por nuestro cliente que es la información que tenemos. SUBMINISTRE I PLANTACIÓ D'ARBUST O ARBRE DE PETIT FORMAT EN CONTENIDOR DE 5 A 10 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG 19 UNIDADES SUBMINISTRE I PLANTACIÓ DE PALMÀCIA AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, D'1,5 A 2 M D'ALÇÀRIA D'ESTÍPIT, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 120X120X80 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG 5 UNIDADES SUBMINISTRE I PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN CONTENIDOR DE 3 A 5 L, EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 40X40X30 CM AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG 112 UNIDADES TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA A GRANEL I ESCAMPADA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA 46.840 M3 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col•locat 105,12 M2 Subministrament i plantació de fagàcia, de perímetre de tronc 12/14, en C mínim 40 L o pa de terra, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal•lació de tutor i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra 7 UNIDADES Subministre i estesa de capa de grava de cantell rodat color clar, neta i de tamany mitja 50/70 MM en un gruix mig de 15 cm 30 M2 Subministre i col•locació de jardinera d'acer corten de 10 mm de gruix acabatr amb vernis de poliuretà mate. Mides 80 x 150 cm de base i 60 cm d'alçada, amb reforç de tubs estructurals interiors. Inclou part proporcional de tensors verticals d'acer ancorats a mur, en nombre de 4 unitats de 2 m d'alçada per jardinera. D'acord amb detalls de la documentació gràfica. 13 UNIDADES TALA CONTROLADA CISTELLA MECÀNICA DE TRONC DE LES PALMERES EXISTENTS, PER SOTA DEL NIVELL DE PAVIMENT, INCLUS DEIXAR AL DESCOBERT I RETIRADA DE LA SOCA VEGETAL APLEC DE LA BROSSA GENERADA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ GRUA AMB PINÇA, I TRANSPORT DE LA MATEIXA A PLANTA DE COMPOSTATGE (NO MES LLUNY DE 20 KM) 3uds RETIRADA DE PLANTACIÓ ARBUSTIVES EXISTENTS A LA ZONA D'OBRES INDICADES A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA, INCLOENT ARRELS I RESTES VEGETALS. CARREGA A CAMIÓ. En m2 Muchas gracias

Buenas tardes, Tengo un cortacésped Jardino con Motor Honda al que le falla la tracción y necesitaría contactar con el servicio de reparación en Palma de Mallorca. Les agradecería si pudieran proporcionarme los datos incluyendo el número de teléfono de contacto. Muchas gracias

necesito presupuesto consistente en 40m cuadrados de cesped artificial y alrededor de 35m cuadrados de madera,para acondicinar una terraza,en una parte es tierra y en otra racholas,es segunda residencia

necesito comprar unos 500 cipreses.

necesito un botánico especialista en arboles que me indique el tratamiento sobre unos que no están bien.